Tidsplan ny løsning eInnsyn Møte

Det første som vil bli lansert fra eInnsyn er Møte løsningen for Oslo kommune

Det planlagte løpet for utvikling og implementering i Oslo kommune er:

 • Utvikling og utprøving av eInnsyn Møte, versjon 1.0: oktober-november-desember 2016
 • eInnsyn Møte driftsettes for bystyret og byrådet: formelt 01.01.2017
 • eInnsyn Møte driftsettes for bydeler med DocuLive-arkivløsning med møte- og utvalgsmodul: 1. kvartal 2017
 • eInnsyn Møte driftsettes for bydeler med ePhorte arkivløsning: 2. kvartal 2017
 • Ny løsning uavhengig av innføring av ACOS Websak (vil innebære en annen teknisk måte å publisere på)

eInnsyn Møte 1.1 er planlagt lansert i mars 2017, og vil innebære implementering av ny funksjonalitet.

Innfasing eInnsyn Møte i bydelene

Med eInnsyn Møte får BU/møtesekretærene i bydelene en ny løsning å publisere politiske saker i/til, som innebærer følgende:

 • en ferdig pakke som rulles ut uten kostnad (eventuell lisenskostnad for eksportmodul levert av systemleverandøren vil måtte dekkes av bydelen). 
 • publiseringsfunksjon som er godt testet
 • eInnsyn vil erstatte dagens publisering til web (www.oslo.kommune.no), og være betydelig mindre arbeidskrevende
 • eInnsyn vil kunne publisere historikk, og vil også kunne erstatte dagens arkivløsning på web (www.pangstart.oslo.kommune.no). NB! Bydelene bør allerede nå forberede republisering av historikken som ligger i arkivsystemet for eInnsyn.
 • BU-/møtesekretærene vil få opplæring, og noen rutiner/prosedyrer vil bli endret (dokumentasjon utarbeides)
 • det vil bli lagt opp til egentid til testing samt verifisering av ny løsning for hver bydel
 • alle bydelenes utvalg kan inkluderes i eInnsyn
Publisert: 10. nov 2016, Sist endret: 18. aug 2017