Samarbeidsforum OEP 2016

Samarbeidsforum OEP 2016

Det årlege møtet i Samarbeidsforum OEP samla representantar frå om lag 100 av innhaldsleverandørverksemdene til OEP. I tillegg til å informere om status på dagens OEP hadde møtet fokus på å informere om utviklinga av neste generasjon OEP, som har arbeidtittelen eInnsyn. Det var omlag 180 deltakarar frå offentleg forvaltning og referansegruppene til eInnsyn.

Publisert: 15. des 2016, Sist endret: 15. des 2016

Samarbeidsforum OEP 2016 fann stad 1. desember 2016 kl 09:30 - 15:00 i lokala til Oslo Kongressenter. Alle presentasjonar finnast i vedleggslista nederst på sida.

Agenda

  • OEP - åpenhet i praksis, v/ Paul Chaffey, statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • eInnsyn - Åpenhet og samarbeid, v/ Steffen Sutorius, direktør Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
  • eInnsyn - neste generasjon OEP, v/ Gunnar Urtegaard, prosjektleiar eInnsyn Difi
  • Barrierer mot mer offentlighet, V/ Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group
  • Status OEP og innkomne saker v/ Ole Jomar Moen, Difi
  • Våre erfaringer med fulltekstpublisering, v/Gunn Sværen, Bærum Kommune
  • eInnsyn i Oslo kommune, v/ Jon Sundby, spesialrådgiver Oslo kommune
  • Demonstrasjon av eInnsyn, v/ Håvard Ottestad, Acando as
  • Saman lagar vi historie, v/ Arne Jensen, generalsekretær Norsk redaktørforening (ingen presentasjon)

Deldette