Samarbeidsforum OEP 2016

Samarbeidsforum OEP 2016

Det årlege møtet i Samarbeidsforum OEP samla representantar frå om lag 100 av innhaldsleverandørverksemdene til OEP. I tillegg til å informere om status på dagens OEP hadde møtet fokus på å informere om utviklinga av neste generasjon OEP, som har arbeidtittelen eInnsyn. Det var omlag 180 deltakarar frå offentleg forvaltning og referansegruppene til eInnsyn.

Samarbeidsforum OEP 2016 fann stad 1. desember 2016 kl 09:30 - 15:00 i lokala til Oslo Kongressenter. Alle presentasjonar finnast i vedleggslista nederst på sida.

Agenda

  • OEP - åpenhet i praksis, v/ Paul Chaffey, statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • eInnsyn - Åpenhet og samarbeid, v/ Steffen Sutorius, direktør Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
  • eInnsyn - neste generasjon OEP, v/ Gunnar Urtegaard, prosjektleiar eInnsyn Difi
  • Barrierer mot mer offentlighet, V/ Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group
  • Status OEP og innkomne saker v/ Ole Jomar Moen, Difi
  • Våre erfaringer med fulltekstpublisering, v/Gunn Sværen, Bærum Kommune
  • eInnsyn i Oslo kommune, v/ Jon Sundby, spesialrådgiver Oslo kommune
  • Demonstrasjon av eInnsyn, v/ Håvard Ottestad, Acando as
  • Saman lagar vi historie, v/ Arne Jensen, generalsekretær Norsk redaktørforening (ingen presentasjon)
Publisert: 15. des 2016, Sist endret: 15. des 2016

Deldette