Barrierer mot mer offentlighet

"Barrierer mot mer offentlighet" er et delprosjekt i eInnsyn. Prosjektet er finansiert av Stimuleringsordningen for tjenestedesign som eies av Difi og DOGA. Prosjektet utføres av konsulenter fra Making Waves og PA Consulting, og har som mål å gi innsikt i arbeidsprosesser, kultur og holdninger til fulltekstpublisering hos innholdsleverandørene.

Publisert: 09. nov 2016, Sist endret: 15. des 2016