Rapportar og notat

I arbeidet med eInnsyn vert det utarbeida rapportar om relevante tema for prosjektet av eksterne konsulentar. Også internt i prosjektorganisasjonen vert det utarbeida fleire notat om sentrale tema.

Publisert: 10. nov 2016, Sist endret: 13. des 2016