Referansegrupper

Det vert etablert referanse- og faggrupper på fleire område der verksemdene kan kommunisera sine krav og utfordringar. Gruppene tek utgangspunkt i viktige interessentar i utviklingsprosjektet.

Publisert: 10. feb 2016, Sist endra: 10. nov 2016