Arbeidsprosessar og kvalitetssikring

Mandat: Koma med framlegg til god praksis når det gjeld arbeidet med kvalitetssikring av data. Framlegget må vera tilpassa ein kvardag der automatisk opplasting av data til eInnsyn og automatisk publisering av offentlege dokument er målet.

Publisert: 10. Mai 2016, Sist endra: 07. des 2016

Deltakarar:

  • Hanne-Cecilie Raaberg, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
  • Heidi Einarsen, Riksarkivet/Arkivverket
  • Aina Karlson, Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)
  • Hanne Marie Fjeld, Riksantikvaren
  • Torill Tørlen, Barne- og likestillingsdepartementet
  • Gunn Sværen, Bærum kommune
  • Per Ivar Hammershaug, Difi
  • Anne Siri Fardal Bruteig, Fylkesmannen Sogn og Fjordane
  • Cato Prestby, Oslo kommune

Møter