Referansegruppe presse og media

Mandat: Bidra til kravspesifisering og brukartesting fram mot ny løysing. Sikre at deira brukarbehov vert ivaretatt i ny løysing.

Deltakarar:

 • Nils Øy, Norsk Redaktørforening
 • Ina Lindahl Nyrud, Norsk Journalistlag
 • Arne Jensen, Norsk Redaktørforening
 • Eiliv Frich Flydal, Dagbladet
 • Rune Ytreberg, Dagens Næringsliv
 • Ola Haram, TV 2
 • Lars Joakim Skarvøy, VG
 • Øyvind Bye Skille, NRK
 • Eystein Røssum, Bergens Tidene
 • Olav Eggesvik, Aftenposten
 • Vegard Venli, Kommunal Rapport
 • Kristine Foss, Norsk Presseforbund (permisjon)
Sist endra: 
07. des 2016

Møter