Referansegruppe innhaldsleverandørar

Mandat: Bidra til kravspesifisering av ny løysing. Sikre at brukarbehov frå innhaldsleverandørperspektivet vert ivaretatt i ny løysing.

Publisert: 10. Mai 2016, Sist endra: 07. des 2016

Deltakarar

 • Finansdepartementet v/ Jorunn Bødtker
 • Kunnskapsdepartementet v/ Hilde Kjølberg
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/ Anita Rengård
 • Fylkesmennene v/ Michael Baumann
 • Arbeidstilsynet v/ Kristin Breivoll
 • Nærings- og fiskeridepartementet v/ Jørn Holen
 • Mattilsynet v/ Mette Aas
 • KS v/ Anne Mette Dørum 
 • Oslo Kommune v/ Hilde Tvervik Juva
 • Oslo Bystyre v/ Frode Edvin Nøstvik
 • Oslo kommune, dokumentsenteret, Øyvind Andersen

Møter