Jus og personvern

Referansegruppen sin oppgave vil være å gi juridiske innspill og råd til arbeidet og vurderingene i prosjektet. De overordnede tema i referansegruppen vil være: 1) Om løsningen legger opp til en god praktisering av forvaltnings- og offentlighetsregelverket, inkludert arkivregelverket, og hvorvidt løsningen er i samsvar med dette regelverket. 2) Om det i og rundt den nye løsningen blir lagt opp til forsvarlig og rasjonell behandling av personopplysninger i henhold til regelverket. I arbeidet i referansegruppen skal en i tillegg i noe grad ha et generelt blikk på prosjektet for å identifisere og vurdere eventuelle andre juridiske problemstillinger.

Publisert: 14. sep 2016, Sist endret: 09. des 2016

Deltagere:

  • Maria Edvardsen fra Justisdepartementets lovavdeling
  • Helga Hjort fra Riksarkivet
  • Jon Berge Holden fra Difi
  • Knut Kaspersen fra Datatilsynet
  • Helene Sevre og Bodil Lystrup fra Oslo kommune

Artikkelliste