Utviklingsløp

Prosjektet vert utvikla etter smidig utviklingsmetodikk og brukarbehov.

Smidige metodar tar som utgangspunkt at systemutvikling er uføreseieleg, og at prioriteringa av funksjonelle krav vil kunne endre seg etter kvart som systemet tar form. Smidige metodar avgrensar denne risikoen ved å utvikle systemet stegvis og med hyppige leveransar, styre etter verdi og fokusere på kontinuerleg læring.

Publisert: 10. feb 2016, Sist endra: 13. des 2016