Brukarhistorier

For å beskrive krava til eInnsyn vil det bli nytta brukarhistorier som metode for å kartlegge behov og utarbeide ein kravspesifikasjon. Behovskartlegginga skjer i nært samarbeid med sentrale interessentar i prosjektet. Forma på spesifikasjonen skal vere tilpassa prinsippet om smidig metodikk i utviklingsarbeidet.

Publisert: 10. Mai 2016, Sist endra: 10. nov 2016

Sharethis