Brukarinvolvering

eInnsyn vert utvikla med stor grad av brukarmedverknad. Det vert innhenta innspel til funksjonalitet frå referansegrupper og det har vore nytta tenestedesignmetodikk på brukarar både hos innhaldsleverandørar og sluttbrukarar. Løysinga vert også testa på brukarar gjennom heile utviklingsløpet.

Publisert: 09. nov 2016, Sist endret: 09. des 2016