Juridiske avklaringar

Prosjektet skal vidare utvikla noverande tenester. Det betyr at ein kan koma opp i situasjonar der det må gjerast avklaringar i høve til lovverk, regelverk og forskrifter. Dette vil vera ein løpande prosess etter kvart som arbeidet går framover. Det er oppretta ei refransegruppe med ansvarsområde jus og personvern.

Publisert: 10. Mai 2016, Sist endra: 09. des 2016