Sikkerheit

Den nye eInnsyn løysinga skal gje god sikkerheit i alle fasar og arbeidet med sikkerheit vil ha høg prioritet gjennom heile prosjektet og vidare i driftsfasen. Sikkerheits-miljø i Difi skal bidra med rådgjeving innafor informasjonssikkerheit slik at løysinga tilfredsstiller definerte krav.

Publisert: 10. Mai 2016, Sist endra: 10. nov 2016

Sharethis