Sprintar

I eit smidig utviklingsløp vert oppgavene som skal løysast delt opp i mindre utviklingsløp, sprintar.

Publisert: 10. Mai 2016, Sist endra: 10. nov 2016

Smidige metodar tar som utgangspunkt at systemutvikling er uføreseieleg, og at prioriteringa av funksjonelle krav vil kunne endre seg etter kvart som systemet tar form. Smidige metodar avgrensar denne risikoen ved å utvikle systemet stegvis og med hyppige leveransar, styre etter verdi og fokusere på kontinuerleg læring.

Sharethis