Aktuelt

Samarbeidsforum OEP 2016

Samarbeidsforum OEP 2016

Det årlege møtet i Samarbeidsforum OEP samla representantar frå om lag 100 av innhaldsleverandørverksemdene til OEP. I tillegg til å informere om status på dagens OEP hadde møtet fokus på å informere om utviklinga av neste generasjon OEP, som har arbeidtittelen eInnsyn. Det var omlag 180 deltakarar frå offentleg forvaltning og referansegruppene til eInnsyn.

Sider