Aktuelt

Status lansering av eInnsyn

Målet om å lansere eInnsyn ved årsskiftet 2017/2018 er innan rekkevidde. Lanseringsdato er no fastsett til 5. februar.

Arkitektur for eInnsyn

Desse dokumenta beskriv korleis arkitekturen, inkludert dataflyt, er tenkt i eInnsyn/ny OEP.

eInnsyn og SIPS blir eit felles prosjekt

Difi og Oslo kommune er samde om å lansere ei felles netteneste for innsyn og søk i saker både for stat og kommunar ved årsskiftet 2017/2018. Nettenesta vil omfatte både innsyn i politiske saker, styrer, råd og utval, i tillegg ordinær saksbehandling og korrespondanse. Samfunnsgevinsten og verdien for brukaren vert langt høgare enn om Difi og Oslo kommune hadde utvikla kvar sine løysingar.

Sider