Om eInnsyn

Staten ved Difi og Oslo kommune samarbeider om å utvikle en ny, fremtidig og felles innsynsløsning for hele det offentlige Norge. Samtidig lages det en ny og bedre løsning for søk i politiske saker i Oslo kommune. Første leveranse i eInnsyn vil være en ny løsning for Søk I Politiske Saker i Oslo kommune.

Hvorfor lager vi eInnsyn?

En ny innsynsløsning betyr mer åpenhet, mer tilgjengelighet og styrket offentlighet. Det blir enklere for brukerne å søke om innsyn, og det offentlige frigjør ressurser til andre oppgaver. På overordnet nivå er det særlig tre områder som har oppmerksomhet:

  • Ny teknisk infrastruktur for automatisering av prosesser
  • Forenklinger og forbedringer for dataeier/forvaltningen
  • Forbedringer for brukerne: innbyggere og presse/media

Løsningen vil ha fokus på brukerbehov og vil bli utviklet med tjenestedesignmetodikk som setter brukeren i sentrum. Kravspesifikasjonen vil skje i nært samarbeid med representanter ulike interessentgrupper.

Hvem står bak?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt oppdraget til Difi. I juni 2016 signerte Difi og Oslo kommune et felles prosjektdokument. Før det hadde partene i 2015 etablert egne og svært like innsynsprosjekter: Difi med sitt e-innsynsprosjekt Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP) og Oslo kommune med sitt Søk I Politiske Saker-prosjekt.

Når er fellesløsningen ferdig?

Ferdigutviklet ny løsning skal stå ferdig og klar til bruk i januar 2018. På sikt er det meningen at alle kommuner og statlige virksomheter ville kunne ta i bruk løsningen.

Hvordan utvikles eInnsyn?

I utviklingen av fellesløsningen vil Difi ha hovedansvar for den tekniske plattformen, mens Oslo kommune har hovedansvar for utvikling av visning og brukertjenester. Løsningen skal utvikles med tanke på gjenbruk og åpenhet.

Publisert: 10. feb 2016, Sist endra: 18. aug 2017

Artikkelliste

eInnsyn og SIPS blir eit felles prosjekt

Difi og Oslo kommune er samde om å lansere ei felles netteneste for innsyn og søk i saker både for stat og kommunar ved årsskiftet 2017/2018. Nettenesta vil omfatte både innsyn i politiske saker, styrer, råd og utval, i tillegg ordinær saksbehandling og korrespondanse. Samfunnsgevinsten og verdien for brukaren vert langt høgare enn om Difi og Oslo kommune hadde utvikla kvar sine løysingar.